SWAS-C1M1

شروع از
618,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 40 گیگابایت هارد SSD
 • 2 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C1M2

  شروع از
  952,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 60 گیگابایت هارد SSD
 • 3 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C2M2

  شروع از
  1,690,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 80 گیگابایت هارد SSD
 • 3.5 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C2M4

  شروع از
  2,144,000 تومان
  ماهانه

 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 100 گیگابایت هارد SSD
 • 4 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C2M8

  شروع از
  3,523,000 تومان
  ماهانه

 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 200 گیگابایت هارد SSD
 • 5 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C4M16

  شروع از
  6,578,000 تومان
  ماهانه

 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • 4 هسته پردازشی
 • 400 گیگابایت هارد SSD
 • 6 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-lc2m1.nano

  شروع از
  1,556,000 تومان
  ماهانه

 • 512 مگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-lc1m1.small

  شروع از
  1,791,000 تومان
  ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.xn4.small

  شروع از
  2,026,000 تومان
  ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t6-c2m1.large

  شروع از
  2,261,000 تومان
  ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-c1m1.large

  شروع از
  2,496,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-lc1m2.small

  شروع از
  2,732,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t6-c1m1.large

  شروع از
  2,967,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.g7.large

  2,822,000 تومان
  ماهانه

 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک 20 گیگ
 • پورت ارتباطی 5Mbps
 • لوکیشن شانگهای
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.sn2ne.large

  شروع از
  3,437,000 تومان
  ماهانه

 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن دبی
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی