SWAS-C1M1

شروع از
300,000 تومان
ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • 20 گیگابایت هارد SSD
 • 1 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C1M2

  شروع از
  536,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • 40 گیگابایت هارد SSD
 • 1.5 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C2M2

  شروع از
  887,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 60 گیگابایت هارد SSD
 • 2 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C2M4

  شروع از
  1,110,000 تومان
  ماهانه

 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 80 گیگابایت هارد SSD
 • 4 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C2M8

  شروع از
  2,000,000 تومان
  ماهانه

 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • 160 گیگابایت هارد SSD
 • 5 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • SWAS-C4M16

  شروع از
  4,050,000 تومان
  ماهانه

 • 16 گیگابایت حافظه رم
 • 4 هسته پردازشی
 • 320 گیگابایت هارد SSD
 • 6 ترابایت ترافیک
 • پورت ارتباطی 30Mbps(پیک)
 • 11 دیتاسنتر در 10 نقطه دنیا
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-lc2m1.nano

  شروع از
  540,000 تومان
  ماهانه

 • 512 مگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-lc1m1.small

  شروع از
  712,000 تومان
  ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.xn4.small

  شروع از
  783,000 تومان
  ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t6-c2m1.large

  شروع از
  688,000 تومان
  ماهانه

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-c1m1.large

  شروع از
  1,273,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t5-lc1m2.small

  شروع از
  918,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 1 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.t6-c1m1.large

  شروع از
  681,000 تومان
  ماهانه

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن فرانکفورت آلمان
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.g7.large

  1,802,000 تومان
  ماهانه

 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 40 گیگابایت
 • ترافیک 20 گیگ
 • پورت ارتباطی 5Mbps
 • لوکیشن شانگهای
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی

 • ecs.sn2ne.large

  شروع از
  3,014,000 تومان
  ماهانه

 • 8 گیگابایت حافظه رم
 • 2 هسته پردازشی
 • هارد 20 الی 100 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • پورت ارتباطی 1Mbps
 • لوکیشن دبی
 • آدرس IPv4 ثابت
 • محافظت از حملات DDoS
 • تحویل 1 تا 12 ساعت
 • حداقل قرارداد یکماهه
 • عدم ارائه پنل مدیریتی