پلن ١

22,000 تومان
ماهانه

 • ۱۰۰ مگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۱۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • بک آپ روزانه ۱ عدد
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۲

  42,000 تومان
  ماهانه

 • ۲۵۰ مگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۱۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۲ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • بک آپ هفتگی
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۴

  60,000 تومان
  ماهانه

 • یک گیگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۱۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۴ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • بک آپ هفتگی
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۵

  73,000 تومان
  ماهانه

 • ۲ گیگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۲۵ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۶ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • بک آپ هفتگی
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۶

  98,000 تومان
  ماهانه

 • ۵ گیگابایت هاست
 • نوع هارد SSD
 • ۶۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱۰ عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • بک آپ هفتگی
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور لایت اسپید
 • ترافیک نیم بها