IR-PDS1

شروع از
2,500,000 تومان
ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2620
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • هارد 2x1/2 T SAS10K SAS
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS2

  شروع از
  3,150,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2620
 • حافظه رم 32GB DDR4
 • هارد 2x1/2 T SAS10K SAS
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS3

  شروع از
  3,660,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2650
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد 2x500GB SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS4

  شروع از
  4,080,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2670
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد 2x500GB SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS5

  شروع از
  4,580,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2670
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد 2x4T SATA SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS6

  شروع از
  4,880,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2696
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد 2x1T SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS7

  شروع از
  5,280,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2650
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد 2x500 G SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS8

  شروع از
  5,800,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2678
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد 2x1 T SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS9

  شروع از
  7,340,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2667
 • حافظه رم 64GB DDR4
 • هارد1T NVME+250SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری

 • IR-PDS10

  شروع از
  7,880,000 تومان
  ماهانه

 • پردازنده 2xIntel Xeon E5-2680
 • حافظه رم 128GB DDR4
 • هارد2x1 T SSD
 • پورت یک گیگابیت اختصاصی
 • دیتاسنتر تهران
 • تحویل ۱ روز کاری